10 kiemelt terület

Íme, 10 kiemelt terület, ami meghatározza a mi munkánkat

1. Hitel

Bár napjainkban a hitelezésnek sokszor csak az árnyoldalairól szólnak a hírek, ne feledjük el, hogy maga Széchenyi István is az egyik legfontosabb dolognak a hitelezési rendszer beindítását tartotta. A hitelezés a gazdaságot mintegy stimulálja: a hitelt nyújtók és a hitelt felvevők egyaránt jól járnak vele. Segítségével az üzleti folyamatok gyorsabbak, hatékonyabbak lehetnek, nagyobb profit érhető el. Nem utolsósorban pedig beruházások, új értékek keletkeznek a hitelek által. Sokszor elfelejtik, hogy gyakorlatilag minden késleltetett, utólagos fizetés is hitelezésnek számít, áru vagy szolgáltatás hitelezésének. Cégünk a hitelezési folyamat minden részletét alaposan ismeri, de speciális szaktudásunk leginkább a minősítésre és a követeléskezelésre terjed ki.

2. Minősítés

Hitelezéssel kapcsolatos üzletkötés előtt magától értetődő a hitelt nyújtó számára, hogy a hitel felvevőjét megismerje, minősítse. A hatékony minősítési rendszer alapja a nagy, kiterjedt adatbázis, ami alapján az összehasonlítások, időbeli következtetések, előrejelzések lehetségesek. Az adatbázisba folyamatosan be kell tölteni a legfrissebb elérhető adatokat, ezeket tudni kell megfelelően kiértékelni, és a hitelezőket figyelmeztetni bizonyos változások esetén. A hitelminősítés mindig egy matematikai modell alapján dolgozik: a modellt a múlt tényadatai alapján rendszeresen felülvizsgálják, finomítják. A végeredmény, a hitelminősítés tehát egy olyan eszköz, amely mögött jelentős matematikai, statisztikai tudás áll, és hatalmas adatbázisok.

3. Követelésbehajtás

A hitelezés során mindig előfordul, hogy a hitelt valaki nem tudja visszafizetni. Ekkor indul meg a követelésbehajtás. Ez a folyamat éppúgy része a hitelezésnek, mint az előzetes minősítés, de persze csak az esetek kisebb részében jutunk el idáig. A „behajtás” szó hallatán az emberek többségében egy negatív kép jelenik meg, holott ez elengedhetetlen a rendszer működéséhez. Maga Széchenyi István is Hitel című munkájában a legfontosabbnak tartotta az adósságok behajthatóságát, amit az ősiség törvénye akadályozott. Cégünk a követelésbehajtás területén szerezte a legtöbb tapasztalatot, hiszen másfél évtizede ezen a szakterületen dolgoznak munkatársaink, így alaposan ismerjük ezt az iparágat. Az erőszakos jellegű behajtás viszont bűnügyi kategória, amitől minden komoly hitelező, követeléskezelő cég és követelésbehajtó ügynökség távol tartja magát, ebben nincs kivétel.

4. Puha behajtási szakasz

A követelésbehajtás folyamata a gyors, olcsó és egyszerű puha behajtással kezdődik. Ez egy önálló folyamat, önálló büdzsével, kiszámítható megtérüléssel. Ebben a szakaszban nagyon sok eszköz áll rendelkezésre, amely eszközöket valamilyen stratégia szerint kell felhasználni egymás után. A telefon, a levél, a személyes látogatás: mind költségekkel jár. Elhibázott stratégia esetén a behajtási költségek akár meg is haladhatják a bevételeket, míg jó stratégia esetén jelentős profit termelhető. Az egyszer már bevált stratégia sokszor alkalmazható, de az üzletág sajátosságai miatt nagyon gyakran kell változtatni rajta. A folyamatokat ilyenkor újra kell szervezni. Az informatikai rendszer elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a stratégiát egyáltalán végre lehessen hajtani, hogy az egyes műveletek költsége a lehető legalacsonyabb legyen, illetve hogy az eredmények mérhetőek legyenek.

5. A követelésbehajtás jogi szakasza

Ha a puha behajtás nem vezetett eredményre, a hitelező vagy megbízója általában megindítja a jogi eljárásokat. A jogi szakaszban a hangsúly a kommunikációra és a számításokra tevődik át. Egyre több fél vesz részt a behajtásban: közjegyzők, bíróságok, végrehajtók, felszámolók, stb. A velük történő kommunikáció részben elektronikus (e-FMH, e-VH), de leginkább papír alapú. A jogi behajtás során szigorú határidők vonatkoznak minden félre, amelyeket be kell tartani és tartatni. Az informatikai rendszer a jogi szakaszban leginkább az optikai archiválásban, a határidők és költségek menedzselésében, a dokumentumok automatikus előállításában nyújt segítséget. Hatékony informatikai rendszer nélkül már néhány tucat jogi eljárás követése is kockázatos a sok hibalehetőség miatt, arról nem is szólva hogy túlzottan munkaerőigényes.

6. A követelések piaca

A követelések természetesen a hitelezőknél keletkeznek, de nagyon gyakori, hogy hamar, akár 3-4 hónappal a keletkezésük után már gazdát cserélnek. Ilyen esetekben a hitelezőktől a követeléseket erre szakosodott „workout” vagy „faktor” cégek vásárolják fel. Innentől fogva kétféleképpen kell könyvelni a követelést: a követelt érték és a nyilvántartási érték egymástól elválik. Ez a követeléskezelés egyik specialitása. A követelések nem ritkán 2-3 alkalommal is gazdát cserélnek, adásvételük a piacon folyamatos. Mivel az adósok gyakran valamelyik régebbi tulajdonosnak fizetnek az értékesítés után is, ezeket a befizetéseket rendszeresen tovább kell utalni a jelenlegi tulajdonos felé. Tovább bonyolítja a helyzetet, ha sikerdíjért dolgozó követelésbehajtó ügynökségeket is bevonnak a behajtási folyamatba. A sikerdíjak kiszámítása gyakran igen bonyolult algoritmusok szerint történik, megtérülési idő vagy összeg szerint sávosan. Látható, hogy a feladat nem egyszerű, komoly informatikai háttérrendszer nélkül nagyon nehezen követhetőek ezek a számítások és tranzakciók. Mi viszont sok-sok éve dolgozunk ebben az üzletágban, és nagyon jól ismerjük ezeket a problémákat.

7. Kommunikáció

A szoftverfejlesztés során számunkra a kommunikáció az egyik legfontosabb terület. Mind a hitelminősítés, mind a követelésbehajtás során folyamatosan keressük a kapcsolatot ismert és eddig még ismeretlen partnerekkel. A kommunikáció csatornája nagyon sokféle lehet: levél, fax, e-mail, SMS, telefonhívás, személyes találkozó. Ezeket a csatornákat igyekszünk egybefogni, hogy a kapcsolat fizikai módja ne vonja el a figyelmet annak tartalmától. Mindegyik csatornának más és más informatikai sajátosságai vannak, amelyeket különféleképpen kell kezelni. A telefonhívás esetén a call centerrel kell kapcsolatot teremteni, míg a levelezés során a nyomtatóval és a szkennerrel. A személyes látogatásokra mobil eszközt vihet a helyszínelő, ami folyamatos kapcsolatban áll az adatbázissal. A kommunikációt tehát egyfelől össze kell fésülni, a csatornától függetlenül, másfelől erős csatorna-specifikus informatikai támogatást is kell nyújtania a rendszernek a hatékonyság növelése érdekében.

8. Nagy adatbázisok

1,6 millió cég, 5 millió magánszemély, 8 millió cím, 5 millió mérleg, 100 millió mérlegsor, 80 ezer követelési ügy – néhány jellemző szám a legnagyobb, Magyarországon üzemeltetett adatbázisunkból. 6 millió cég, 8,5 millió magánszemély, 6,5 millió cím, 11 millió mérleg, 410 millió mérlegsor – ezek az adatok az Oroszországban üzemeltetett adatbázisunkból valók. A nagy adatbázisok kezeléséhez sok-sok tapasztalat szükséges, ezt könyvekből nem lehet megtanulni. Ilyen adatmennyiségek esetén egyáltalán nem mindegy, hogy a fejlesztők, adatbázis adminisztrátorok hogyan látnak hozzá egy feladathoz. Mindig érezniük kell az adatbázis valódi „súlyát”. Szerencsére az elmúlt évek során nagyon sok tapasztalatot szereztünk a nagy adatbázisok építésével és üzemeltetésével kapcsolatban, így megrendelőink bízhatnak bennünk: nyugodtan építhetik adatbázisukat, az nem lassul le, teljesítménye nem romlik, és az adataik is mindig biztonságban vannak.

9. Nemzetközi kapcsolatok

A németországi központú Creditreform cégszövetség számára alkottuk meg saját irodaautomatizálási rendszerét, az InfoCIS-t. Jelenleg öt közép- és kelet-európai országban használják, összesen több mint száz felhasználóval. A nyelvi problémák kiküszöbölése érdekében mind a szoftverek, mind a dokumentáció, mind a támogatás alapnyelve az angol, de minden ország számára elkészült a lokalizáció, hogy a felhasználók a saját nyelvükön végezhessék mindennapi munkájukat. A felmerülő problémák kezelésére közös, angol nyelvű online hibabejelentő rendszert üzemeltetünk. Kiterjedt nemzetközi kapcsolataink miatt minden, általunk fejlesztett szoftverre igaz az, hogy alapnyelve az angol, és bármilyen nyelvre gyorsan lokalizálható, majd egyszerre párhuzamosan több nyelven is használható. Így könnyű a külföldi szakemberek, fejlesztők bevonása is a projektekbe.

10. Szoftverfejlesztés

A Késmárki Szoftverfejlesztő Kft. elsődleges tevékenysége a szoftverfejlesztés. Termékeink alapja közös - ebből alakítjuk ki a megrendelő számára legelőnyösebb rendszert. Ez természetesen megrendelőnként más és más megoldást jelenthet. A programok kódjai tehát nincsenek befagyasztva, így egy adott rendszerben bármikor végre tudunk hajtani módosításokat és fejlesztéseket – ügyfeleink igényeihez és a legfrissebb jogi szabályozásokhoz igazodva. Érdekel, hogyan segíthet egy szoftver a követeléskezelésben

magyar