Pályázatok könnyíthetik a követeléskezelő szoftver beszerzését

Hosszú idő elteltével úgy tűnik, ismét lehet követeléskezelő szoftvert pályázati támogatással beszerezni.

Hamarosan megnyíilik a GINOP 3.2.2. elnevezésű uniós pályázat, amely jelentős anyagi segítséget ad új termelőeszközök beszerzéséhez. Számunkra és leendő partnereink számára fontos ez a hír, mert kifejezetten támogatottak lesznek új szoftverek beszerzései is.

INDECS behajtási folyamatokat támogató programunk korábbi kiírások alkalmával már részesült pozitív elbírálásban, és így pályázati támogatásban is. Ami most kicsit csalódást keltő, hogy a Budapesten és Pest megyében tevékenykedő cégek nem indulhatnak, itt a régió fejlettsége miatt ez a pályázat nem ad támogatást.

 

Ami jelenleg elérhető információ a pályázatról:

GINOP-3.2.2

Budapest és Pest megye kivételével az ország teljes területe támogatott!

Pályázók köre:

Támogatott cél:

Támogatás intenzitása:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások

(kivéve: agrár szektor)

Vállalati üzleti folyamatok digitalizálása, infokommunikációs rendszerek kialakításával, új szoftverek beszerzésével

Vissza nem térítendő támogatás: maximum 40%

Statisztikai állományi létszám a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

Elektronikus kereskedelem ösztönzése digitális értékesítést támogató infokommunikációs technológiák alkalmazásával.

Visszatérítendő hitel: maximum 50%

A projekt teljes költségvetése nem lehet a pályázó 2014. évi árbevételénél magasabb összegű, de maximum várhatóan 35 M Ft.

A vállalat működésével kapcsolatos ügyviteli, logisztikai, technológiai, szolgáltatási  folyamatok IT fejlesztése

Önrész: minimum 10%

 

Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása
GINOP-3.2.2

 

Támogatás célja:

A hazai KKV-k hatékonyságának és jövedelemtermelő képességének erősítése infokommunikációs megoldások (vállalatirányítási rendszerek, CRM, döntéstámogató megoldások, stb.) hatékony alkalmazása révén a belső vállalati üzleti folyamatokban, illetve a hazai KKV-k elektronikus kereskedelmi forgalmának növelése a vállalaton kívülre irányuló és a vállalkozások közötti üzleti folyamatok javításával elektronikus értékesítést támogató infokommunikációs megoldások (elektronikus boltok, piacterek, stb.) terjesztése révén. Ahhoz, hogy az ország elérje, sőt meghaladja az EU átlagot a versenyképességben, szükséges a vállalati informatikai hiányosságok minél nagyobb arányú csökkentése, azaz a vállalkozásoknak minél több folyamatukat kell informatizálni, jóval nagyobb arányban kell részt venniük a digitális világban, tevékenységük egyre nagyobb részét (online megjelenés, marketing, értékesítés, folyamatmenedzsment, ekereskedelem) kell megszervezniük az Internet segítségével. A konstrukció révén a KKV-k képesek lesznek lépést tartani a kor technikai elvárásaival, az információk hatékony felhasználásával és tárolásával, ezáltal nő a versenyképességük, piacon maradási esélyük, az ellátási láncba bekapcsolási szintjük, valamint erősödik a munkahelyteremtő- és megtartó képességük. A támogatás az IKT fejlesztéseknél jelentkező finanszírozási nehézségek kapcsán ad segítséget.
 

Pályázók köre:

Mikro-, kis- és középvállalkozások (agrárszektor kivételével)

 

Jogosultsági feltételek:

pénzügyi, gazdálkodási alapfeltételeknek meg kell felelni
· legalább 1 év működés
· legalább 1 fő létszám
· vidéki telephely és foglalkoztatott szükséges

 

Támogatás összege:

VNT: 1-13 millió Ft (max. 40%), VT: 1-18 millió Ft ( max. 50%) VNT átlagosan 5,7 millió Ft

 

Területi korlátozás:

Érvényes Budapest és Pest megyén KÍVÜLI megvalósítási helyszínen

 

Pályázatíró partnereinktől megtudtuk, hogy a korábban tervezett 2015. júliusi megjelenéshez képest várhatóan 2016. január közepétől, de mindenképpen a 2016-os év első negyedévében indul a pályázati anyagok benyújtása. Addig is mindenképpen érdemes az anyagokat előkészíteni a benyújtáshoz, amihez természetesen minden segítséget megadunk.

 

magyar