Mit kell tudni a Perkapuról? - Perkapu az INDECS-ben

A perkapuról

 

2016. július 1-től a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal. Ezen felül a közigazgatási perekben, valamint a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben szintén kötelező az elektronikus kapcsolattartás a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára.

A Perkapu a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató (NISZ) ÁNYK beküldés-támogatás szolgáltatásának egy speciális válfaja, mely lehetővé teszi, hogy a Bíróság és egyéb címzettek által tervezett ÁNYK-nyomtatványokat és azok csatolmányait hitelesített formában küldjék be a törvény által szabott felhasználók a gazdálkodó szervezetek peres eljárásainak keretében. 

A Perkapu nyitása 2016. május 20-tól lehetséges egy ingyenes regisztrációt követően, abban az esetben, ha a felhasználónak van érvényes Ügyfélkapu hozzáférése.

A szolgáltatás kizárólagos alkalmazása a polgári peres eljárásokban az illetékes bíróságokkal való, közigazgatási perek, birtokvédelmi perek esetén a közigazgatási határozatot hozó államigazgatási szervekkel való, jegyzőkkel történő elektronikus kapcsolattartás.

A kézbesítési rendszer három fő eleme:

  • ÁNYK keretprogram és nyomtatványok
  • kézbesítési rendszer
  • szakrendszer oldali feldolgozórendszer.

 

Perkapu az INDECS rendszerében

 

A Perkapu könnyebb használata érdekében az INDECS rendszerébe is beépítettük. A program ezzel a kitöltést még egyszerűbbé teszi.

Az INDECS-ben egy üzenetváltás létrehozása közben meg kell jelölni a Perkapu-s médiát, majd azon belül lehetőség nyílik a kívánt nyomtatványtípus kiválasztására.

Ezt követően egy felugró ablakban még szükséges megadni néhány információt és a program létre fog hozni egy xml fájlt és feltölti azt a dokumentumtárba. Ezt az xml fájlt ezután ki kell exportálni egy külső könyvtárba és onnan feltölteni az ÁNYK segítségével.

 

További információkat olvashat a Perkapuról a következő oldalakon:

 

http://www.jogiforum.hu/hirek/36026

https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/perkapu

 

magyar