Elektronikus fizetési meghagyás és végrehajtás

Mióta megjelent az elektronikus fizetési meghagyás, sokkal egyszerűbbé és gyorsabbá vált a jogi eljárások megindítása. A korábbi több hónapos várakozás a jogerőre emelkedésre immár néhány hétre rövidült.

Sajnos azonban a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) rendszerével való kapcsolattartás nem mindig zökkenőmentes, nagyon hiányzik néhány alapvető interfész a kapcsolódó informatikai rendszerekhez. Mi azonban a lehető legtöbbet hoztuk ki az elektronikus FMH és VH rendszerből, ahogy ezt majd a későbbiekben látni fogjuk.

Előbb azonban következzen egy rövid történelmi kitekintés.
 

Az FMH és a VH múltja

Az Indecs mindig is képes volt FMH-k és VH-lapok készítésére, azonban ez 2010-ig papír alapú dokumentumok készítését jelentette. Egyes ügyfeleink ezresével adták be az FMH-kat így a bíróságokra. Érdekességként megemlítjük, hogy a hatékonyságot és az eljárás jövedelmezőségét már akkor is jelentősen megnövelte, hogy nagyobb tartozások esetén lehetőség van egy kisebb összeg megjelölésére, és az FMH beadására jogfenntartással.

Az FMH-ban érkező dokumentumokat (hiánypótlási felszólítás, kézbesítési bizonylat, jogerőre emelkedés, illeték, stb.) korábban az általános dokumentumtár kereteiben kezeltük, meglehetősen hatékonyan.

Amikor a papír alapú FMH-t és VH-t felváltotta az elektronikus FMH, újra kellett gondolnunk a teljes munkafolyamatot, hogy a legjobban illeszkedjen egymáshoz az Indecs és az elektronikus fizetési meghagyás, és hogy ügyfeleink ki is tudják használni az új technika nyújtotta előnyöket.
 

E-FMH a gyakorlatban

Mind az e-FMH, mind az e-VH XML állományok, megfelelő szaktudás birtokában informatikai rendszerekből közvetlenül előállíthatók.
Nem szabad azonban az első akadály teljesítése után elégedetten hátradőlni: az e-FMH generálása még csak az első lépés volt, amit továbbiaknak kell követniük.
 

Az FMH benyújtása

Az FMH-kat ma kevés kivételtől eltekintve kizárólag a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) informatikai rendszerén keresztül lehet benyújtani.
Először is: hogyan is néz ki egy elektronikus FMH? Valahogy így:

Elektronikus Fizetési Meghagyás (e-FMH) képe

Ez nem a nyers XML állomány, hanem egy HTML-re átalkított, emberi szem számára is könnyen olvasható változata, amit egy úgynevezett transzformációs fájl (XSL) segítségével állítunk elő.

Az FMH tartalmazza a hitelező és az adós minden fontosabb adatát, valamint a tartozás jellegét és számszerű értékét. Ezek az adatok mind-mind rögzítve vannak az Indecs adatbázisában, így az FMH elkészítése általában abban merül ki, hogy ki kell választani az FMH típusú formalevelet, a kötelezettet és egy gombnyomásra már készen is van. Az FMH - a korábbi, papír alapú dokumentumokhoz hasonlóan - a kommunikációs listában (kimenő és bejövő levelezés) látható, a többi levél között:

Elektronikus Fizetési Meghagyás (FMH) a levelek között

A fenti példán látható, hogy ebben az ügyben két FMH-t is beadtunk, és ezek közül az elsőre hiánypótlás érkezett a MOKK-tól.

Érdekesség, hogy az FMH-k generálhatók tömegesen is, a csoportos műveletvégzés segítségével. Nincs akadálya annak, hogy egyszerre több száz vagy akár ezer XML állományt állítsunk elő, és mindegyik hibátlanul kitöltött fizetési meghagyás nyomtatvány lesz.

Miután elkészültek az FMH-k, sajnos egy igen fárasztó és manuális feladatunk van: egyesével alá kell írnunk mindegyiket. Jelenleg ezt semmilyen módon nem lehet megkerülni: a MOKK elvárja az egyedi elektronikus aláírást minden egyes FMH-n. Jó hír viszont, hogy a fájlok a MOKK rendszerébe egyszerre is feltölthetők, ha egy ZIP állományba csomagoljuk őket.

A feltöltés után bankkártyával ki kell fizetnünk a költségeket és illetékeket, majd az FMH-k elindulnak a maguk útján, az Indecstől elvileg függetlenül. Azonban ember legyen a talpán, aki néhány száz párhuzamosan  FMH sorsát tényleg át tudja tekinteni akár pénzügyileg, akár munkafolyamat-szinten informatikai támogatás híján.

Emiatt hoztuk létre az e-FMH-k követő rendszerét az Indecsben
 

Fizetési meghagyás követő és elszámoló alrendszer

Sajnos a MOKK rendszere nem igazán "barátságos" a kapcsolódni szándékozó informatikai rendszerekkel, bár több fejlesztést tervez a kamara a közeli jövőben. Addig is lássuk, mivel kezdhetünk valamit. Két igazán hasznos funkciót találunk itt: az üzenetrendszert és a fizetési listákat.

Az üzenetek egy lapozható táblázatban jelennek meg, míg a kifizetésekről szóló lista CSV formátumú.

Mivel az üzenetek nem elérhetők külső informatikai rendszer számára, ezért azt a pofonegyszerű megoldást alkalmazzuk, hogy az üzeneteket egyszerűen vágólapon keresztül át kell másolni egy Excel dokumentumba (XLS). Ha több lapon jelennek meg az üzenetek, akkor mindegyik lap tartalmát egymás alá illesszük be az Excel táblázatba, majd mentsük el az Indecs FMH üzenetfeldolgozó mappájába.

A letölthető CSV állományokkal tegyünk ugyanígy: másoljuk be ugyanebbe a mappába.

Ha készen vagyunk, indítsuk el az "e-FMH üzenetfeldolgozó" szerver oldali kérést, majd a kérés naplójában vizsgáljuk meg az eredményt:

FMH üzenetfeldolgozó naplója

Mind az XLS, mind a CSV állományok feldolgozása megtörténik.
 

E-FMH üzenetek az Indecsben

Az e-FMH rendszer üzenetei a határidőnaplókban jelennek meg, a megfelelő ügynél és a megfelelő ügyintézőnél, valahogy így:

Elektronikus FMH üzenet megjelenése a határidőnaplóban

A határidőnapló esemény az elintézés (megtekintés) után átkerül az ügy történeti naplójába is:

Fizetési Meghagyás (FMH) megjelenése az ügy történeti naplójában

Az üzenetek ilyen szétosztása a rendszerben lehetővé teszi, hogy az FMH rendszerrel való foglalkozást teljesen centralizáljuk egy ember kezébe, de mégis minden ügyintéző ki tudja használni annak minden előnyös tulajdonságát.

Az FMH értesítőrendszeren kívül fontos a bankkártyás fizetések összepontozása a megfelelő számlákkal és ügyekkel. Mint látni fogjuk, ennek érdekében semmit sem kell tennünk a számla beszkennelésén kívül: minden mást elintéz az FMH elszámolási modul
 

Az FMH-k pénzügyi adminisztrációja

Mint említettük, a feldolgozó modul a pénzgyi információkat is igyekszik a leghasznosabban beilleszteni a rendszerbe. Ennek végeredménye pedig nem más, mint egy előre összepontozott, tökéletesen kontírozott szállítói számla a rendszerben.

A számla képe:

FMH számlája a MOKK-tól

A számla természetesen strukturált formában, soronként is megvan:

MOKK számla FMH-król: strukturált nézet

Így aztán szállítói számlanyilvántartásunk adminisztrációja jelentősen lecsökkent.
 

Elektronikus végrehajtási lap (e-VH)

Az FMH jogerőre emelkedése után megindíthatjuk - szintén elektronikus úton - a végrehajtási eljárást. Ez az eljárás jellegéből adódóan jóval szerteágazóbb és bonyolultabb lehet, mint a fizetési meghagyásos eljárás, azonban a folyamat eleje kísértetiesen hasonlít az FMH-hoz.

Először is az Indecsben létre kell hozni az FMH-ból mint "szülőből" a végrehajtást vagy végrehajtásokat, mint "gyermekeket". Ezek pontosan öröklik a jogerős FMH összes fontos adatát.

A végrehajtási lap generálása szintén formalevélként történik:

Elektronikus végrehajtási lap (VH-lap)

A feltöltés a MOKK rendszerébe is hasonló, azonban a továbbiakban immár főként papír alapú levelezéssel folytatódik az üzleti folyamat, amelyet az Indecs éppoly jól támogat, mint az e-FMH elektronikus folyamatait
 

Hogyan segíthet az Indecs rendszer a követeléskezelés különböző szakaszaiban?

magyar